โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกรียงไกร สังข์เมือง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายถวิล ทองสกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสิทธิโชติ เอกชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2