โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธนาพงษ์ อ่อนแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายเกรียงไกร สังข์เมือง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายถวิล ทองสกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายสิทธิโชติ เอกชัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3