โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพิมพร คงแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางเพ็ญลยาภรณ์ อภิสมัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายฮาฟิส สามะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอนุชา อุ่นแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายกฤษนล แท่นบำรุง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวยุพาพร ฤทธิโชค
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3