โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายฮาฟิส สามะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางเพ็ญลยาภรณ์ อภิสมัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพิมพร คงแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายกษิดิส จันดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายกฤษนล แท่นบำรุง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอนุชา อุ่นแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิไลนุช ปู่แตงอ่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3