โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพุฒิธร ศรีประภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเราะฮ์มาน โรมินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางมารีเยาะ บุญแต่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอัสมะ ดือเร๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชุติมา ทองนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอภิญญา แก้วศรีทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวซายูดา เหมสลาหมาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1