โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพุฒิธร ศรีประภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเราะฮ์มาน โรมินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางมารีเยาะ บุญแต่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัสมะ ดือเร๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชุติมา ทองนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณิชมน ก๊กใหญ๋
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุทธสินี สุทธินิพนธ์นาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสุวัฒน์ ศิลปะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฐิติรัตน์ ศรีทองคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอภิญญา แก้วศรีทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวซายูดา เหมสลาหมาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1