โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเมวิกา เพ็ชหอม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศราทิพย์ วิสาละ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวคอลีเย๊าะ บือราเฮง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุทธิศา รัชนิพนธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางลุกมัน ปะดอแซ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2