โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
ปฐมวัย

นายสุทธินันท์ วงค์มุสิก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางอณุชิดา หมาดวัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3