โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นายสุทธินันท์ วงค์มุสิก
ครู
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางอณุชิดา หมาดวัง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3