โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงให้งดการจัดกิจกรรม แต่ยังคงดำเนินกิจกรรมรูปแบบประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อออน์ไลน์ (Social Media) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 155 ครั้ง