โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิ้งดาวโหลดเอกสาร :  https://drive.google.com/drive/folders/1P-BG28sEPex3zpcKLZ4JBYvQnqJIM8y-?usp=sharing


กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
อบรมเชิงปฏิบัติการ (ว PA) ลักษณะ ACTIVE LEARNING
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ศึกษาดูงานหมูบ้านคีรีวงค์
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี
กิจกรรมลอยกระทง
การประชุมเชิงบูรณาการ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกะทู้
พิธีมอบเกียรติบัตร ฟุตบอลชายหาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมงานคนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข (Together We Share) ครั้งที่ 40 และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้อำนวยการเข้าพบนายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอ
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ฉีดพ่นยุง)
นายกเหล่ากาชาดมอบอุปกรณ์การเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี
กิจกรรมวันปิยะมหาราช
การแข่งขันฟุตบอล Kamala Sea Dragon 2565
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ Kamala Sea Dragon
ประกาศผลสอบ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียน ปีการศึกษา 2565
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียน EIS)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนวิทย์-คณิต)
ปฏิทินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นอนุบาล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาพถ่ายนักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียนสำหรับจัดทำเอกสารสำหรับจบการศึกษา
ภาพถ่ายนักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียนสำหรับจัดทำเอกสารสำหรับจบการศึกษา รายละเอียดดังภาพ
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงให้งดการจัดกิจกรรม แต่ยังคงดำเนินกิจกรรมรูปแบบประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อออน์ไลน์ (Social Media) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้รับใบรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย
ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการเปิดภาคเรียน การรับสมัคร การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
รื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ผู้ประกอบการสามารถดาวโหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
เอกสารประกวดราคา https://drive.google.com/drive/folders/12Ea-5nkz1e18ShOtHB2koxQbuXplaa3i?usp=sharing
โรงเรียนรชาประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลครูดีศรีภูเก็ต ค
ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและจ้างเหมาบริการ

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและจ้างเหมาบริการ

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจะ

ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน ๒ อัตราและ

จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา