โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขออนุญาตเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 1
บันทึกข้อความขอใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 17.94 KB 1
บันทึกข้อความรับรองการทำงานสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 17.97 KB 0
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 25.51 KB 2
บง.2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.38 KB 11
บง.1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.32 KB 7