โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2565