โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 816 คน
      นักเรียนประจำ 314 คน
      นักเรียนไปกลับ 502 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)