โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีห้องเรียน EIS ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยคุณครูต่างชาติ  ในระดับชั้นมัธยมศึกตอนปลาย แบ่งสาขาการเรียนให้นักเรียนได้เลือก 3 สาขา คือ
         1. สาขาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
         2. สาขาศิลป์ – อาชีพ
         3. สาขาวิภาคีวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (CP ALL)