โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66 ปฏิทินนับวันเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-๓๖ จังหวัดภูเก็ต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 พ.ย. 62 ถึง 31 มี.ค. 63 ปฏิทินงานวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
- กลุ่มบริหารวิชาการ